KRŠTENJE/DOP

Kliknite na link  Anmälan om dop i skinite dokument u PDF formatu te ga ispunite na računalu i vlastoručno potpišite.

Roditelji koji žele krstiti dijete trebaju se javiti ranije kako bismo mogli na vrijeme rezervirati crkvu tj. dobiti termin. S obzirom da i druge zajednice koriste crkvu/e potrebno je na vrijeme rezervirati istu. Roditelji se mogu najaviti telefonom ali se svakako moramo sresti.

Od dokumenata su potrebni:

PERSONBEVIS (Skatteverket)

ANMÄLAN OM DOP  je potrebno ISPUNITI i predati  svećeniku potpisan od strane roditelja.

Kum/kuma treba imati sve sakramente i ako je u braku treba biti u crkvenom braku.  Također mora biti član Katoličke crkve u Švedskoj.