Upis u Kat. Crkvu

Poštovani vjernici i članovi HKM Göteborg koji još niste upisani u KC u Švedskoj! Upisom u KC u Švedskoj sudjelujete u životu Crkve i možete ostvarivati prava koja proizlaze iz članstva.  

Ovdje otvorite dokument u pdf formatu i ispunjen vratite u misiju ili u župu gdje prema mjestu stanovanja pripadate. 

01 – DH510 Uppgifter till medlemsregistret

För att kunna komplettera uppgifterna i medlemsregistret ber vi Er att fylla i detta formulär och återsända det så snart som möjligt till den adress som finns nedan. Vi ber Er att texta. Personbevis för samtliga familjemedlemmar skall bifogas.Vi gör er uppmärksamma på att nedanstående uppgifter förs in i Katolska kyrkans datorbaserade medlemsregister. Obs! Endast katoliker registreras som medlemmar och betalar därmed sin kyrkoavgift via skattssystemet.