Vjeronauk

VJERONAUK u Göteborgu, Parkgatan 14 (drugi kat)

Petak, 20. 27.  listopada 2017. u 17:30 sati 4., 5., 6. i 7.  razred 

Petak, 20. prema redovitom rasporedu vjeronauk će imati g. Pavo Mihaljević.

27.  listopada 2017. u 18:30 sati  8. i 9. tj. Krizmanici

Subota,(21. NEMA),28. listopada 2017. u 10:00 sati Prvopričesnici

Subota,(21. NEMA) 28. listopada 2017. u 11:00 sati Predškola, 1. i 2. razred

Ne zaboravite PERSONNUMER za upis. 

Vjeroučenici iz drugih misijskih filijala imaju vjeronauk sat vremena prije mise. 

Krizmanici neka ispune ovaj obrazac u PDF-u na kompjuteru i donesu potpisano sa sobom. 

01 – DH210 Anmälan om konfirmation