POVEZNICE

http://www.hilp.hr/liturgija-dana/.  Na ovoj web stranici možete pročitati koja su liturgijska čitanja određena za nedjeljna i druga euharistijska slavlja.

http://www.kln.se/   Švedska web stranica za liturgiju.

https://www.vjeraidjela.com/znacenje-rijeci-liturgija/   Dobar vjerski portal s korisnim i zanimljivim temama.

https://vjeronauk.net/?page_id=302   Osnove naše vjere i više zanimljivih sadržaja.

http://biblija.ks.hr/  BIBLIJA NA HRVATSKOM JEZIKU

http://www.hbk.hr/katekizam/  KATEKIZAM KATOLIČKE CRKVE HR

http://kpn.se/ Katolska Pedagogiska Nämnden (KPN) är ett stiftsorgan med biskopens uppdrag att stödja och utveckla det pedagogiska arbetet i de katolska församlingarna.