HALMSTAD

HALMSTAD – ADRESA CRKVE  S:t Maria Församling

Misa je svake 1. i 5. nedjelje u mjesecu u 12:30 sati

2020. 

PROSINAC

Prijave za misu na naslovnoj stranici

Badnjak 24. u 18:00