HALMSTAD

HALMSTAD – ADRESA CRKVE  S:t Maria Församling

Misa je svake 1. i 5. nedjelje u mjesecu u 12:30 sati

2020. 

JUNI/LIPANJ: 7. MISA