MISA

MISA GÖTEBORG – ADRESA CRKVE Kristus Konungens

Misa je svake 2. i 4. i 5. nedjelje u mjesecu u 16:00 sati. 

OKTOBER/LISTOPAD

Subota: 19, 26. u 9:00

Nedjelja: 27.

NOVEMBER/ STUDENI

Subota: 2. SVI SVETI – Kviberg u 11:00

Subota: 9, 16, 23, 30. u 9:00

Nedjelja: 10., 24.

DECEMBER/PROSINAC

Subota: 7. u 10:00 misa; navečer proslava sv. Nikole u HD Velebit

Utorak: 17. 12. 2019. u 16:30 BOŽIĆNA ISPOVIJED

Nedjelja: 8. 22. 29.


MISA BORÅS – ADRESA CRKVE S:t Sigfrids Katolska Församling

Misa je svake 2. i 4. nedjelje u mjesecu u 13:00 sati.

OKTOBER/LISTOPAD: 27.

NOVEMBER/ STUDENI: 10., 24

DECEMBER/PROSINAC: 8., 22, 25.


MISA TROLLHÄTTAN – ADRESA CRKVE S:t Petri Församling

Misa je svake 2. i 4. subote u mjesecu u 16:00 sati

OKTOBER/LISTOPAD: 26. VJERONAUK PRIJE MISE U 15:00 sati

NOVEMBER/ STUDENI: 9., 23.

DECEMBER/PROSINAC: 14., 26., 28.


MISA HALMSTAD – ADRESA CRKVE  S:t Maria Församling

Misa je svake 1. i 5. nedjelje u mjesecu u 12:30 sati

NOVEMBER/ STUDENI: 3.  VJERONAUK PRIJE MISE U 11:30 sati (poslije mise odlazak na groblje i molitva)

DECEMBER/PROSINAC: 1. i 29.

Badnjak, 24. u 19:00


MISA SKÖVDE – ADRESA CRKVE Skaraborgs katolska församling

Misa je svake 3. nedjelje u mjesecu u 10:00 sati

OKTOBER/LISTOPAD: 20. VJERONAUK POSLIJE MISE

NOVEMBER/ STUDENI: 17.

DECEMBER/PROSINAC: 15. 26.


MISA ALINGSÅS – ADRESA CRKVE Noltorpskyrkan

Misa je svake 3. nedjelje u mjesecu u 14:30 sati.

SEPTEMBER/RUJAN: 15.

OKTOBER/LISTOPAD: 20.

NOVEMBER/ STUDENI: 17.

DECEMBER/PROSINAC: 15.