MISA

GÖTEBORG – ADRESA CRKVE Kristus Konungens

Misa je svake 2. i 4. i 5. nedjelje u mjesecu u 16:00 sati. Subotom ujutro u 9:00, osim 1. subote u mjesecu u 10:00 sati

2020. 

FEBRUARI/VELJAČA

Subota: 22., 29. u 9:00

23. u 16:00

Srijeda: 26. PEPELNICA u 16:30

MARS/OŽUJAK

Subota: 7. u 10:00;  14., 21., 28. u 9:00

Nedjelja: 8., 22., 29. u 16:00

APRIL/TRAVANJ

Subota: 4. u 10:00;  18. 25. u 9:00

Subota: 11. Blagoslov hrane u 16:00

Nedjelja: 12. USKRS, 26. u 16:00

MAJ/SVIBANJ

Subota: 2.  Sv. Potvrda u 11:00 Vasakyrkan

Subota: 9., 16., 23.

Subota: 30. u 11:30 VADSTENA

Nedjelja: 10., 24., 31.

JUNI/LIPANJ

Subota: 6. Prva Pričest u 13:00;

13. Antun Padovanski u 10:00

20. u 9:00

24. Rođenje Ivana Krstitelja u 16:30


BORÅS – ADRESA CRKVE S:t Sigfrids Katolska Församling

Misa je svake 2. i 4. nedjelje u mjesecu u 13:00 sati.

2020. 

23. vjeronauk prije mise. Krštenje pod misom

MARS/OŽUJAK: 8., 22.

APRIL/TRAVANJ : 12., 26.

MAJ/SVIBANJ: 10., 24. Prva pričest u 13:00

JUNI/LIPANJ: 14.


TROLLHÄTTAN – ADRESA CRKVE S:t Petri Församling

Misa je svake 2. i 4. subote u mjesecu u 16:00 sati

2020. 

JANUARI/SIJEČANJ: 11.

FEBRUARI/VELJAČA: 22. Vjeronauk prije mise.

MARS/OŽUJAK: 14. 28.

APRIL/TRAVANJ:

Subota: 11. u 11:00 Blagoslov hrane;  25. u 16:00

Uskrsni ponedjeljak: 13. u 16:00

MAJ/SVIBANJ: 9., 23.

JUNI/LIPANJ: 13. sv. Antun Padovanski u 16:00


HALMSTAD – ADRESA CRKVE  S:t Maria Församling

Misa je svake 1. i 5. nedjelje u mjesecu u 12:30 sati

2020. 

MARS/OŽUJAK: 1., 29.

APRIL/TRAVANJ: 6. CVJETNICA

MAJ/SVIBANJ: 3., 31. PRVA PRIČEST

JUNI/LIPANJ: 7.


SKÖVDE – ADRESA CRKVE Skaraborgs katolska församling

Misa je svake 3. nedjelje u mjesecu u 10:00 sati

2020. 

JANUARI/SIJEČANJ: 19.

FEBRUARI/VELJAČA: 16.

MARS/OŽUJAK:15.

APRIL/TRAVANJ: 13., 19.

MAJ/SVIBANJ: 17.

JUNI/LIPANJ: 21.


MISA ALINGSÅS – ADRESA CRKVE Noltorpskyrkan

Misa je svake 3. nedjelje u mjesecu u 14:30 sati.

2020. 

JANUARI/SIJEČANJ: 19.

FEBRUARI/VELJAČA: 16.

MARS/OŽUJAK:15.

APRIL/TRAVANJ: 19.

MAJ/SVIBANJ: 17.

JUNI/LIPANJ: 21.