NASLOVNA

Priprava za BRAK & BRÅK! Vidi pod sakramenti.

Vjeronauk! Svi koji su zdravi mogu doći!

UPUTE ZA SLAVLJE MISA VIDI NA WEB STRANICI BISKUPIJE

On line Biblija na hrvatskom jeziku – Kršćanska sadašnjost

GE DIN KOLLEKT VIA SWISH nummer eller använd QR-koden här intill.
Od srca hvala na Vašem daru. Hjärtligt tack för dessa gåvor.

KONTO CARITAS U SEB BANK: Kroatiska Katolska Caritas Gbg 5231 11 850 63