SKÖVDE

SKÖVDE – ADRESA CRKVE Skaraborgs katolska församling

Misa je svake 3. nedjelje u mjesecu u 10:00 sati

2023.

26/12

2024.

21/1

18/2

17/3

21/4 VJERONAUK nakon mise.

19/5 PRVA PRIČEST

16/6