GÖTEBORG

GÖTEBORG – ADRESA CRKVE Kristus Konungens

Misa je svake 2. i 4. i 5. nedjelje u mjesecu u 16:00 sati. Subotom ujutro u 9:00, osim 1. subote u mjesecu u 10:00 sati

2023.

 • 26/8 u 9:00
 • 27/8 u 16:00
 • 2/9 u 10:00
 • 9/9 u 9:00
 • 10/9 u 16:00
 • 16/9 u 9:00
 • 23/9 u 9:00
 • 24/9 u 16:00
 • 30/9 u 9:00
 • 7/10 u 9:00 ?
 • 8/10 nema mise u 16:00
 • 14/10 u 9:00
 • 21/10 u 9:00
 • 22/10 u 16:00
 • 28/10 u 9:00
 • 29/10 u 16:00
 • 1/11 u 10:00
 • 4/11 u 11:00 KVIBERG
 • 11/11 u 9:00
 • 12/11 u 16:00
 • 18/11 u 9:00
 • 25/11 u 9:00
 • 26/11 u 16:00
 • 2/12 u 10:00 misa, u 18:00 SVETI NIKOLA (HD Velebit)
 • 9/12 u 9:00
 • 10/12 u 16:00
 • 16/12 u 9:00
 • 23/12 u 9:00
 • 24/12 u 00:00 Polnoćka-Heden
 • 25/12 u 16:00
 • 31/12 u 16:00