GÖTEBORG

GÖTEBORG – ADRESA CRKVE Kristus Konungens

Misa je svake 2. i 4. i 5. nedjelje u mjesecu u 16:00 sati. Subotom ujutro u 9:00, osim 1. subote u mjesecu u 10:00 sati

APRIL/TRAVANJ

 • 13/4 u 9:00
 • 14/4 u 16:00
 • 20/4 u 9:00
 • 27/4 u 9:00
 • 28/4 u 16:00

MAJ/SVIBANJ

 • 4/5 u 10:00
 • 4/5 u 18:00 MAJČIN DAN u CROATIA-KATARINA ZRINSKI
 • 11/5 Sv. POTVRDA-VASAKYRKAN u 11:00
 • 12/5 u 16:00
 • 18/5 PRVA PRIČEST 11:30 Heden
 • 25/5 VADSTENA u 11:00 HODOČAŠĆE Sv. BRIGITI – ✠ Milan Stipić, vladika križevački
 • 26/5 u 16:00

JUNI/LIPANJ

 • 1/6 u 10:00
 • 8/6 u 9:00
 • 9/6 u 16:00
 • 13/6 u 19:00 Sv. Antun Padovanski
 • 15/6 u 9:00
 • 22/6 u 9:00
 • 23/6 u 16:00