GÖTEBORG

GÖTEBORG – ADRESA CRKVE Kristus Konungens

Misa je svake 2. i 4. i 5. nedjelje u mjesecu u 16:00 sati. Subotom ujutro u 9:00, osim 1. subote u mjesecu u 10:00 sati

FABRUARI/VELJAČA

  • 3/2 u 10:00 Sv. Blaž-blagoslov grla
  • 10/2 u 9:00
  • 11/2 u 16:00 STEPINČEVO
  • 14/2 ČISTA SRIJEDA-PEPELNICA misa u 19:00
  • 17/2 u 9:00
  • 24/12 u 9:00
  • 25/2 u 16:00