KRŠTENJE-DOP

U pripravi za sakrament neizostavno je pohađanje svete mise.

DIGITALNA PRIJAVA ZA KRŠTENJE (kliknite na poveznicu/link i ispunite mobitelom.


Roditelji koji žele krstiti dijete trebaju se javiti ranije kako bismo mogli na vrijeme rezervirati crkvu tj. dobiti termin. S obzirom da i druge zajednice koriste crkvu/e potrebno je na vrijeme rezervirati istu. Roditelji se mogu najaviti telefonom, ali se svakako moramo sresti. 


POTREBNI DOKUMENTI:

  1. ANMÄLAN OM DOP  je potrebno ISPUNITI i predati  svećeniku potpisan od strane roditelja.
  2. PERSONBEVIS za dijete (Skatteverket) bestallpersonbevis  Personbevis med familjetillhörighet ska tas med från Skatteverket.
  3. ISPUNITI DIGITALNU PRIJAVU (mobitelom ili računalom) PRIJAVA ZA KRŠTENJE/DOP
  4. Roditelji i kumovi koji nisu upisani u Katoličku Crkvu u Švedskoj trebaju ispuniti i ovaj dokument: 01-DH510-Uppgifter-till-medlemsregistret.  Familjen ska vara registrerad i en katolsk församling.

Preuzmite gore dokument u PDF formatu na računalo te ga ispunite na računalu u PDF programu i vlastoručno potpišite. OBS! Ne može se ispuniti on line-potrebno ga je preuzeti (downlodirati).

Kum/kuma treba imati sve sakramente i ako je u braku treba biti u crkvenom braku. Također, ako živi u Švedskoj, treba biti član Katoličke Crkve u Švedskoj. (VIDI pod KYRKOAVGIFT/CRKVENI DOPRINOS) Ovaj formular prvo PREUZMITE i onda ispunite u PDF programu.

En eventuell fadder ska vara registrerad i en katolsk församling, minst 16 år gammal, konfirmerad och leva i enlighet med kyrkans ordning. Man kan låta icke-katolskt kristen vara vittne vid dopet. Maximalt två faddrar: den ene man, den andra kvinna.

Ukoliko kumovi ne žive u Švedskoj, moraju priložiti POSVJEDOČENJE o kumovanju na krštenju koje će im izdati njihov župnik. Ukoliko npr. žive u Njemačkoj ili nekoj drugoj državi također moraju donijeti POSVJEDOČENJE da su članovi Crkve u toj državi. Ukoliko su se ispisali ili napustili Crkvu, NE MOGU kumovati na krštenju. 

Det finns ingen avgift för dop . Gåvor till missionen är däremot alltid välkomna!

O KRŠETNJU NA ŠVEDSKOM:

https://www.katolskakyrkan.se/forsamlingsliv/dop?highlight=anmalan%20om%20dop

https://www.katolskakyrkan.se/media/1462/10604-ha-fte-dopet-swe-korr-2015-06-12.pdf

https://www.katolskakyrkan.se/media/1074/dopet-eng-webb.pdf