TROLLHÄTTAN

TROLLHÄTTAN – ADRESA CRKVE S:t Petri Församling

Misa je svake 2. i 4. subote u mjesecu u 16:00 sati

2020. 

NOVEMBER-STUDENI

14. i 28. Krunica prije mise 15:30
Vjeronauk u 15:00

DECEMBER-PROSINAC

12. ISPOVIJED od 14:00-16:00

26. Sv. Stjepan u 16:00