TROLLHÄTTAN

TROLLHÄTTAN – ADRESA CRKVE S:t Petri Församling

Misa je svake 2. i 4. subote u mjesecu u 16:00 sati

2020. 

DECEMBER-PROSINAC

Prijave za misu na naslovnoj stranici

26. Sv. Stjepan u 16:00

2021.

JANUARI 9. i 23.

FEBRUARI 13., 27.

MARS 13., 27.

APRIL 3. Blagoslov hrane, 5. 10., 24.

MAJ 8., 22.

JUNI 12., 26.