ALINGSÅS

MISA ALINGSÅS – ADRESA CRKVE Noltorpskyrkan

Misa je svake 3. nedjelje u mjesecu u 14:30 sati.

2020. 

PROSINAC: 20. NEMA MISE (nema slobodne crkve)