VJERONAUK

VJERONAUK u GÖTEBORG 2022.

S obzirom na Covid stanje neka dođu koji su zdravi.

21. i 22. januari

28. i 29. januari

11., 12. februari

18., 19. februari

25. 26. februari

PRVA PRIČEST GÖTEBORG; SUBOTA, 30/4/2022. u 13 sati

SVETA POTVRDA GÖTEBORG – SUBOTA, 14/5/2022. u 11 sati VASAKYRKAN

Vjeronauk u Göteborgu je uvijek 2.,3.,i 4. vikend u mjesecu! Prvi petak/subota u mjesecu nema vjeronauka.

Petak u 18:00 i 19:00

Subota svi u isto vrijeme u 10 sati.

Ostali gradovi, zajednice imaju vjeronauk sat vremena prije mise.