SKÖVDE

SKÖVDE – ADRESA CRKVE Skaraborgs katolska församling

Misa je svake 3. nedjelje u mjesecu u 10:00 sati

2020. 

RUJAN: 20.

LISTOPAD: 18. NEMA MISE!!!

STUDENI: 15.

PROSINAC: 20. i 26.