SKÖVDE

SKÖVDE – ADRESA CRKVE Skaraborgs katolska församling

Misa je svake 3. nedjelje u mjesecu u 10:00 sati

2020. 

PROSINAC:

Prijave za misu na naslovnoj stranici

26. misa u 10:00