KRŠTENJE/DOP

Kliknite na  Anmälan om dop i skinite dokument u PDF formatu te ga ispunite na računalu i vlastoručno potpišite. 01-DH110_Anmalan_om_dop

Roditelji koji žele krstiti dijete trebaju se javiti ranije kako bismo mogli na vrijeme rezervirati crkvu tj. dobiti termin. S obzirom da i druge zajednice koriste crkvu/e potrebno je na vrijeme rezervirati istu. Roditelji se mogu najaviti telefonom ali se svakako moramo sresti. 

Od dokumenata su potrebni:

PERSONBEVIS (Skatteverket)

ANMÄLAN OM DOP  je potrebno ISPUNITI i predati  svećeniku potpisan od strane roditelja.

Kum/kuma treba imati sve sakramente i ako je u braku treba biti u crkvenom braku.  Također, ako živi u Švedskoj, treba biti član Katoličke Crkve u Švedskoj. (VIDI pod KYRKOAVGIFT/CRKVENI DOPRINOS) FORMULAR ZA UPIS KC-Uppgifter till medlemsregistret

Ukoliko kumovi ne žive u Švedskoj, moraju priložiti POSVJEDOČENJE o kumovanju na krštenju koje će im izdati njihov župnik.