KRŠTENJE-DOP

DIGITALNA PRIJAVA ZA KRŠTENJE

Roditelji koji žele krstiti dijete trebaju se javiti ranije kako bismo mogli na vrijeme rezervirati crkvu tj. dobiti termin. S obzirom da i druge zajednice koriste crkvu/e potrebno je na vrijeme rezervirati istu. Roditelji se mogu najaviti telefonom, ali se svakako moramo sresti. 

POTREBNI DOKUMENTI:

  1. PERSONBEVIS (Skatteverket) 
  2. ANMÄLAN OM DOP  je potrebno ISPUNITI i predati  svećeniku potpisan od strane roditelja.
  3. ISPUNITI DIGITALNU PRIJAVU (mobitelom ili računalom)

Preuzmite gore dokument u PDF formatu na računalo te ga ispunite na računalu u PDF programu i vlastoručno potpišite. OBS! Ne može se ispuniti on line-potrebno ga je preuzeti (downlodirati).

Kum/kuma treba imati sve sakramente i ako je u braku treba biti u crkvenom braku. Također, ako živi u Švedskoj, treba biti član Katoličke Crkve u Švedskoj. (VIDI pod KYRKOAVGIFT/CRKVENI DOPRINOS) Ovaj formular prvo PREUZMITE i onda ispunite u PDF programu.

Ukoliko kumovi ne žive u Švedskoj, moraju priložiti POSVJEDOČENJE o kumovanju na krštenju koje će im izdati njihov župnik. Ukoliko npr. žive u Njemačkoj ili nekoj drugoj državi također moraju donijeti POSVJEDOČENJE da su članovi Crkve u toj državi. Ukoliko su se ispisali ili napustili Crkvu, NE MOGU kumovati na krštenju. 

O KRŠETNJU NA ŠVEDSKOM:

https://www.katolskakyrkan.se/forsamlingsliv/dop?highlight=anmalan%20om%20dop

https://www.katolskakyrkan.se/media/1462/10604-ha-fte-dopet-swe-korr-2015-06-12.pdf

https://www.katolskakyrkan.se/media/1074/dopet-eng-webb.pdf