GÖTEBORG

GÖTEBORG – ADRESA CRKVE Kristus Konungens

Misa je svake 2. i 4. i 5. nedjelje u mjesecu u 16:00 sati. Subotom ujutro u 9:00, osim 1. subote u mjesecu u 10:00 sati

2021

Prijave za misu na naslovnoj stranici

9/1 misa u 9:00 sati

10/1 u 16:00 prijava