GÖTEBORG

GÖTEBORG – ADRESA CRKVE Kristus Konungens

Misa je svake 2. i 4. i 5. nedjelje u mjesecu u 16:00 sati. Subotom ujutro u 9:00, osim 1. subote u mjesecu u 10:00 sati

2020. 

JUNI/LIPANJ

Subota, 27. u 9:00

Srijeda, 24. Rođenje Ivana Krstitelja u 16:30 MISA https://forms.gle/rhbTjN6VCxGoJ6Jw7

Nedjelja, 28.

u 16:00 https://forms.gle/BcjDv7fYMBmCrUkK7

u 17:00 https://forms.gle/mNEqVStHQWRKP21y5