GÖTEBORG

GÖTEBORG – ADRESA CRKVE Kristus Konungens

Misa je svake 2. i 4. i 5. nedjelje u mjesecu u 16:00 sati. Subotom ujutro u 9:00, osim 1. subote u mjesecu u 10:00 sati (trenutno je u 9 sati subotom)

2021

Ne treba se prijaviti!

 • 22/8 u 16:00
 • 28/8 u 9:00
 • 29/8 u 16:00
 • 4/9 u 9:00
 • 11/9 u 9:00
 • 12/9 u 16:00
 • 18/9 u 9:00
 • 25/9 u 9:00
 • 26/9 u 16:00
 • 2/10u 9:00
 • 9/10 u 9:00
 • 10/10 u 16:00
 • 16/10 u 9:00
 • 23/10 u 9:00
 • 24/10 u 16:00
 • 30/10 u 9:00
 • 31/10 u 16:00