GÖTEBORG

GÖTEBORG – ADRESA CRKVE Kristus Konungens

Misa je svake 2. i 4. i 5. nedjelje u mjesecu u 16:00 sati. Subotom ujutro u 9:00, osim 1. subote u mjesecu u 10:00 sati (trenutno je u 9 sati subotom)

2021

Prijave za misu na naslovnoj stranici

30/1 misa u 9:00 sati

31/1 u 16:00 prijava

6/2 u 9:00

13/2 u 9:00

14/2 u 16:00 prijava

17/2 PEPELNICA u 16:30 prijava

20/2 u 9:00

27/2 u 9:00

28/2 u 16:00 prijava